Sellden Group

Välkommen till Selldén Group


Selldén Group arbetar med miljöprodukter för rengöring av kyl-, värme- och fjärrvärmesystem samt olja i olika typer av fordon. Våra dotterbolag Waren och Alon sköter försäljning och underhåll inom respektive verksamhet. I egenskap av moderbolag ser Selldén Group som sin främsta uppgift att arbeta med miljö, utveckling och visioner. Detta tar sig även okonventionella vägar in på områden som konst och kultur bland annat genom Alic & Franc

Varje del eller företag i koncernen representerar och arbetar för de fyra elementen: vatten, luft, jord och eld. 

Selldén Group är det femte elementet, det mänskliga, som ger de andra fyra möjligheten att samarbeta. 

Rent förnuft ger ren miljö.

 

Selldén Group
Nålvägen 3
931 57 Skellefteå
Telefon: 0910-211900
Webbproduktion: C&E Webbguru